dodano: 2019-03-25 09:56:53 autor: 1 odsłon: 4962

Artykuły • Wspomnienie o Krystynie Kroman

  Dziś mija pierwsza rocznica śmierci Pani Krystyny Kroman, znanej szczecińskiej historyk sztuki, w której działalności zawodowej Kamień Pomorski odegrał szczególna rolę. Była autorką dokumentacji historycznej, która posłużyła do odbudowy kamieńskiego ratusza i przeprowadzenia prac konserwatorskich w Kościele św. Mikołaja, ?Katalogu dworów gminy Kamień Pomorski?, wielu kart ewidencyjnych zabytków naszej gminy i powiatu, a także ważnego tekstu ?Osiedle Katedralne w Kamieniu Pomorskim. Problemy konserwatorskie? opublikowanego w ?Materiałach Zachodniopomorskich? w 1997 r. stanowiącego podstawowe opracowanie do zgłębiania dziejów tego wyjątkowego dla nas miejsca. Dla ratowania, ale też i poznania historii kamieńskich zabytków położyła ogromne zasługi, darząc nasze miasto szczególnym sentymentem. Poniżej zamieszczamy artykuł wspomnieniowy poświęcony Krystynie Kroman pióra dr. Zbigniewa Radackiego ? zasłużonego dla odbudowy zabytków naszego miasta historyka sztuki i konserwatora zabytków, autora ?Średniowiecznych zamków Pomorza Zachodniego? - MHZK.

  21 marca 2013r. 3094
 • ...jest niepotrzebny i zbyteczny. Przyczynek do losów poniemieckich cmentarzy na Ziemi Kamieńskiej.

  20 maja 1954 r. Minister Gospodarki Komunalnej wydał okólnik dotyczący zamykania i likwidacji cmentarzy wyznaniowych. Powyższa regulacja miała istotne znaczenie na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie otworzyła formalną możliwość zamykania i w konsekwencji likwidacji opuszczonych i zaniedbanych ewangelickich nekropolii. Nie pasowały one do, tworzonego przez propagandę PRL-u, obrazu odwiecznie polskiego charakteru tych ziem i budziły, z powodu świeżych jeszcze ran wojennych, zrozumiałe emocje wobec tych widocznych śladów niemieckiej obecności .
   

  28 września 2010r. 6872 19
 • Wybrane problemy konserwacji wyposażeń kościołów poewangelickich na terenie Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii w latach 80. - 90. XX w.


  Referat dr Janiny Kochanowskiej, szczecińskiego historyka sztuki, wygłoszony 28 kwietnia 2006 r. podczas obchodów 60 rocznicy powołania Polskich Służb Konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim.

  07 czerwca 2009r. 10435 9
 • Zabytki słuszne i niesłuszne. Ze wspomnień konserwatora

  Rewelacyjny tekst wieloletniego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze, Stanisława Kowalskiego, którego praca z służbach ochrony zabytków przypadła na trudny okres powojenny. Jak się można więc domyślić nacechowana była nieustanną walką nie tylko z niszczycielskim upływem czasu ale przede wszystkim z ograniczonością systemu i ludzi, którzy go tworzyli. Lektura nasuwa nieodpartą refleksję, że mimo upływu tylu dziesięcioleci i przemiany jaka się dokonała w naszym państwie, niewiele zmieniło się na lepsze, a z katalogów zabytków niezauważenie znikają kolejne obiekty.     

  20 stycznia 2009r. 15810
 • 25 marca 2019r. 1 4962