dodano: 2015-09-01 22:12:17 odsłon: 5883

Kościoły gminy Dębno i Boleszkowice cz. I

Po czterech latach zastoju spowodowanego wchodzeniem w "nową rzeczywistość", postanowiłem kontynuować moją pasję w myśl mądrego stwierdzenia, że cofa się ten, kto nie podąża do przodu. Rozpocząłem od najbliższej okolicy, czyli kościołów położonych na terenie gmin Dębno i Boleszkowice. Pierwsze kroki skierowałem do wsi Oborzany gdzie znajduje się XIV wieczna budowla z kwadr granitowych. Niektóre źródła utrzymują, iż mógł powstać nawet na przełomie XII i XIII wieku. Kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego jest filią parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie. Drugim historycznym obiektem na trasie był, malowniczo położony nad brzegiem jeziora, kościół we wsi Wysoka. Ta niewielka świątynia wzniesiona została na przełomie XIV i XV wieku. Patronuje jej św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Niedawno odrestaurowane elewacje prezentują się wyśmienicie. Na szczególną uwagę zasługują portale południowe oraz zachodni (obecnie zamurowany). Niestety spotkałem się tu z karygodną, jak dla mnie, praktyką. Na prawym ościeżu portalu zachodniego ktoś wykonał szlifierką nacięcia przedstawiające prawdopodobnie inicjały wykonawcy albo inwestora. Następnie udałem się do Boleszkowic, by odnaleźć relikty XIII wiecznej budowli w mocno przebudowanej (XIX wiecznej) bryle znajdującego się pośrodku wsi Kościoła. Pozostałości pierwotnego założenia dostrzec można w ścianach podstawy wieży. Zachował się piękny trójuskokowy portal wejściowym oraz fazowane gzymsy cokołowe ciągnące się w przyziemiu niemal po sam transept. Mniej więcej w połowie ściany południowej, opodal reliktów portalu, znalazłem granitową kwadrę z rytem przedstawiającym zdwojony krzyż. Jest to kolejny kamień z tajemniczym rytem, którego symbolika, funkcja i przeznaczenie nie zostały wyjaśnione (por. .... ) Kolejny kościół na wyznaczonej sobie trasie znajdował się we wsi Kłosów. Niewielka świątynia usytuowana jest na skraju naturalnego wyniesienia opadającego w stronę centrum wsi. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej wzniesiono w 1 połowie XIV wieku. Do salowego pierwotnie wnętrza dobudowano w różnym okresie trzy kruchty, południową, północną i zachodnią. W drugiej połowie XIX wieku nad częścią zachodnią nadbudowano drewnianą wieżę z ostrosłupowym hełmem z latarnią. Obok kościoła usytuowana jest wolnostojąca dzwonnica z dwoma żeliwnymi dzwonami z 1923 roku. Obok podejścia do kościoła zachował się cokół dawnego pomnika poświęconego poległym żołnierzom. Niestety napisy zostały zatarte. Na kolejne epitafium natknąłem się w dzwonnicy. Stanowi go dużych rozmiarów drewniana tablica z wypisanymi nazwiskami i dystynkcjami żołnierzy poległych w latach 1914-1918. Ostatnim kościołem była świątynia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurzycku. Budowla usytuowana na naturalnym wyniesieniu opadającym gwałtownie w stronę wsi, wzniesiona została z ciosów granitowych, kamienia polnego i cegły w I połowie XIV wieku. Wieżę zachodnią dobudowano w 1611 roku. Wewnątrz znajduje się wczesnobarokowy ołtarz z 1704 mistrza Hattenkerella z Morynia. Od strony północnej i zachodniej plac kościelny stanowiący zarazem miejscową nekropolię otoczony jest ceglanym murem z bramą od zachodu. Zachowało się kilka nagrobków oraz postument poświęcony poległym żołnierzom wermachtu.
Oborzany
Oborzany
Oborzany
Oborzany
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Boleszkowice
Boleszkowice
Boleszkowice
Boleszkowice
Kłosów
Kłosów
Kłosów
Kłosów
Kłosów
Kurzycko
Kurzycko
Kurzycko
Kurzycko
Kurzycko
Kurzycko
Kurzycko


01 września 2015r. 5883