dodano: 2004-02-08 00:00:00 edycja: 2020-12-06 16:40:51 odsłon: 7237

GRIMME ( Grzęby )

Bundesland: Brandenburgia
Landkreis: Uckermark

 

Niewielka wieś położona przy granicy z Polską w odległości 12 km na zachód od przejścia granicznego Lubieszyn-Linken, przy trasie Löcknitz - Brüssow.

Źródła

- W roku 1592 wymieniona jako Grimme.

Architektura

Znajdujący się pośrodku wsi kościół jest kolejnym przykładem XIII wiecznej, salowej, orientowanej świątyni, wykonanej w całości z kwadr granitowych. Wszystkie elewacje obiega fazowany cokół zachodzący na ościeża portali oraz kwadratowy gzyms wykonany współcześnie z cegły.

Interesująco prezentuje się ściana wschodnia posiadająca trzy wąskie, ostrołukowe okna w układzie piramidalnym. Okno środkowe nieco wyższe od skrajnych. Ościeża kamienne mocno rozglifione o skośnych parapetach. W szczycie znajdują się ostrołukowe blendy również w układzie piramidalnym, a pomiędzy nimi niewielki okulus doświetlający poddasze.

Przeciwległa, zachodnia elewacja prezentuje się mniej okazale. Zapewne uległa całkowitemu przemurowaniu o czym świadczy materiał, z którego jest wykonana, odbiegający znacząco od pozostałych elewacji. Tworzące ją warstwy kamienia narzutowego tylko nieznacznie przyciosanego od lica, oddzielone są wyrównującą zaprawą wapienną z dodatkiem okrzesków i gruzu ceglanego. Szczyt nie posiada żadnej dekoracji, a znajdujący się tu portal ma półokrągłe zamknięcie i proste ościeża.

W ścianie północnej znajdują się trzy durze okna, zamknięte półokrągło o prostych ościeżach. Wykonano je zapewne w miejscu pierwotnych otworów okiennych. W ścianie tej widoczny jest także zarys granitowego portalu.

Również elewacja południowa posiada zmienione okna, o prostych półokrągło zamkniętych ościeżach. Tu jednak znajduje się relikt pierwotnego okna o pięknym ostrołukowym zwieńczeniu i ościeżach wykonanych z dokładnie obrobionych, kwadr i klińców granitowych. Okno to niestety jest zamurowane. Podobnie wykonano ościeża dwuuskokowego, ostrołukowego portalu południowego

Kościół kryty jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Plac kościelny pełniący niegdyś rolę cmentarza otocza kamienny mur. W jego południowo-zachodnim narożu znajduje się zagadkowy obiekt.

Jest nim wolnostojąca dzwonnica założona na planie kwadratu. Jej dolna kondygnacja wykonana jest z dokładnie obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne poziome warstwy. Posiada ukośnie fazowany cokół zachodzący na ościeża dwuuskokowego, ostrołukowego portalu. Znajduje się on w ścianie wschodniej budowli. Pośrodku ściany południowej znajduje się zaś okno szczelinowe. Górna kondygnacja, obecnie otynkowana, wykonana jest zapewne w cegle. Posiada ona symetrycznie rozmieszczone, półokrągło zamknięte okna. Kryta jest miedzianym dachem namiotowym z latarnią i szpicem zakończonym iglicą, na której znajduje się horągiewka z datą renowacji - 1992. Pierwotna funkcja tej budowli pozostaje nie wyjaśniona.

Wyposażenie

Chwilowo brak danych.

 

 

Wschodnia strona kościoła
Wolnostojąca wieża
Portal południowy kościoła
Portal w dolnej kondygnacji wieży
Granitowe ościeże jednego z pierwotnych okien


08 lutego 2004r. 06 grudnia 2020r. 7237