dodano: 2010-09-29 00:02:45 odsłon: 1786

...jest niepotrzebny i zbyteczny. Przyczynek do losów poniemieckich cmentarzy na Ziemi Kamieńskiej.

20 maja 1954 r. Minister Gospodarki Komunalnej wydał okólnik dotyczący zamykania i likwidacji cmentarzy wyznaniowych. 

http://www.architektura.pomorze.pl/?art_id=791


29 września 2010r. 1786